เมนูหลัก

1 สิ่งที่สำคัญที่สุดคือครอบครัว เพราะเขาจะอยู่กับเราไปชั่วชีวิต ไม่ว่าจะเป็นยามทุกข์หรือสุข ยามที่เราประสบความสำเร็จ พวกเขาจะแสดงความยินดี ยามที่เราพลาดพลั้งจะๆด้กำลังใจจากครอบครัว และพวกเขาเป็นเหมือนเพื่อนช่วยคิดในเรื่องต่างๆด้วย

Bell Nathaniel Sanchez
04/10/2014 13:46
 • ครอบครัว เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเท่ากับชีวิตของเราเอง

  Pipat Rattanayanon
  13/10/2014 17:49
  View 375
  Total Score 1
 • ความสุขที่ไม่ได้หวังอะไรมากมายคือสิ่งสำคัญ

  พรทิพย์ เตย นาคทับทิม
  17/09/2014 13:57
  View 325
  Total Score 3
 • ลูกคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต มันเหมือนการที่เราได้เกิดใหม่และเรียนรู้สิ่งต่างๆใหม่อีกครั้ง จากวันที่ได้รู้ว่ามีลูกน้อยแม่ก็คอยเฝ้าถนอมรักษาตั้งแต่ท้องจนนาทีที่ลูกลืมตาเห็นแม่ก็น้ำตาไหลยินดีที่มีเจ้าตัวน้อยไว้ให้ชื่นใจ รักที่ไม่มีเงื่อนไขมีอยู่จริง สำคัญยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้ว

  Fontay Tk
  09/10/2014 15:27
  View 376
  Total Score 4