เมนูหลัก

หนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือคำสั่งสอนของแม่...ถึงแม้ตอนนี้แม่จะไม่อยู่แล้ว แต่คำสั่งสอนของแม่ก็ยังติดอยู่กับตัวลูกตลอดไป.... The most importion thing for me is my mother's teaching. Even she was not with me now, her words always still in my mind.

Rueyruen Pahujinda
01/10/2014 09:20
 • สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคือลูกคะ ลูกคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแม่ ลูกคือแก้วตาดวงใจ รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ทำให้ชีวิตแม่มีค่ามากที่สุด

  พี่กังฟู น้องใบพลู
  05/09/2014 10:26
  View 404
  Total Score 5
 • ความรักความผูกพันในครอบครัวที่ส่งต่อกันจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง

  Suppapat Phak-at
  05/09/2014 17:17
  View 425
  Total Score 2
 • สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต การได้มอบความรู้ ความรัก และเรื่องราวสิ่งดีๆ จากธรรมชาติรอบกายให้ผู้คนด้วยการใช้พืชเป็นสื่อกลาง เช่น ดอกหญ้าค่ะ

  Haruthai Hemadhulin
  18/08/2014 11:57
  View 500
  Total Score 3