เมนูหลัก

โทรศัพท์ ค้ะ เพราะถ้าเราไม่มีโทรศัพท์ก็จะติดต่อกับคนรักหรือเพื่อนว่าทำรายงานอย่างไรค้ะ

น๊วง'เอิร์น น้อยคลเดิม แค่'คนเดินดิน แค่'หญิงลั้ลล้า
28/09/2014 14:16
 • ลูกๆทั้งสองคนครับ เปรียบเหมือนแก้วตาดวงใจของเราสองคน

  จตุรงค์ รัชตโชติ
  19/09/2014 12:55
  View 406
  Total Score 2
 • คำสอนของบิดา มารดาค่ะ ทำให้เรามีกำลังใจและเป็นคนดีในอนาคต :)

  Parn Sonion
  21/08/2014 10:38
  View 461
  Total Score 4
 • สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับฉัน คือครอบครัว เพราะถ้าไม่มีความรักความอบอุ่นจากครอบครัว ก็จะไม่มีฉันในวันนี้

  เขินค่ะ มองอะไรค่ะ หน้ากรูอยู่ตรงนี้ค่ะ
  13/10/2014 17:45
  View 352
  Total Score 2